Home / Legislatie

Legislatie

Cadrul legal la care se raporteaza implementarea sistemului de colectare selectiva este format din urmatoarele norme:
- OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje modificata prin HG nr. 1872/2006;
Art. 10
(1)
Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligati sa ia masurile necesare la fabricarea de ambalaje, astfel încât ele sa corespunda unor reutilizari multiple. 
(3)Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati sa organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizarii multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializeaza aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.
Art. 20
(2)Operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje au urmatoarele obligatii:
a)sa asigure valorificarea si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare catre operatorii economici autorizati;
b)sa raporteze, la solicitarea autoritatii locale pentru protectia mediului, cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitãþilor,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- Ordinul MMGA nr. 1121/2006 privind stabilirea modalitãþilor de
identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în
scopul aplicãrii colectãrii selective.

 

 
Alte norme privind standardele si procedurile de reciclare:
• Ordinul 128/2004 al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje
• Ordinul 927/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
• Ordinul 1229/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului economiei si comerţului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
• Ordinul 194/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1229/731/1095/2005
• Ordinul 549/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia
• Ordinul 578/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
• Ordinul 1121/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului administratiei si internelor privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

Legislatia europeana:
• Directiva 94/62/EC Directiva Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje
• Directiva 2004/12/EC Directiva Parlamentului European si a Consiliului pentru amendarea Directivei 94/62/EC
• Decizia 97/129/EC Decizia Comisiei privind stabilirea sistemului de identificare pentru materialele de ambalaj conform Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje
• Decizia 1999/177/EC Decizia Comisiei privind stabilirea conditiilor de derogare pentru lazile si paletele de plastic referitor la nivelul concentratiei de metale grele prevazut in Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje
• Decizia 2001/524/EC Decizia Comisiei privind publicarea standardelor de referinta EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 si EN 13432:2000 in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene in legatura cu Directiva 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje
• Decizia 2001/524/EC add rectificare la Decizia 2001/524/EC
• Decizia 2005/270/EC Decizia Comisiei privind stabilirea formatului privind sistemul bazei de date conform cu Directiva 94/62/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje

 

Linked To Green la The Money Channel

Linked to Green a devenit din ce in ce mai popular. Parteneriatul cu The Money Channel s-a concretizat si in

Business Responsibility, la The Money Channel

Business Responsibility, la The Money Channel   Deşi responsabilitatea socială este un concept des

Status Linked to Green

Linked to Green a devenit din ce in ce mai popular. Parteneriatul cu The Money Channel s-a concretizat si in